Norge

Hæren
Hæren
Hæren
Hæren
Hæren
Hæren
Hæren
Hæren
Norwegian Infantry Battalion
Norwegian Infantry Battalion
Forsvarets Sanitet
Forsvarets Sanitet
Forsvarets ABC Skole
Forsvarets ABC Skole
Forsvarets Logistik Organisation
Forsvarets Logistik Organisation
Forsvarets Logistik Organisation
Forsvarets Logistik Organisation
Forsvarets Logistik Organisation
Forsvarets Logistik Organisation
14. Brigade
14. Brigade
Sør Hålogaland Land Forsvar
Sør Hålogaland Land Forsvar
Nord Hålogaland Forsvars Distrikt
Nord Hålogaland Forsvars Distrikt
15. Brigade
15. Brigade
8. Brigade
8. Brigade
8. Forsvars Distrikt
8. Forsvars Distrikt
Brigade Nord
Brigade Nord
Brigade Vest
Brigade Vest
10. Forsvars Distrikt
10. Forsvars Distrikt
9. Forsvars Distrikt
9. Forsvars Distrikt
5. Brigade
5. Brigade
5. Forsvars Distrikt
5. Forsvars Distrikt
3. Kombinert Regiment
3. Kombinert Regiment
5. Kombinert Regiment
5. Kombinert Regiment
1. Kombinert Regiment
1. Kombinert Regiment
Varanger BTN
Varanger BTN
8. Kombinert Regiment
8. Kombinert Regiment
Brigade Sør
Brigade Sør
Hæren
Hæren
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Nordbatt Lebanon
Chebaa Coy-B 
Norbatt
Chebaa Coy-B Norbatt
Provincial Reconstruction 
Team Meynahem
Provincial Reconstruction Team Meynahem
Stridsvogn Eskadron 
1 PBN/N
Stridsvogn Eskadron 1 PBN/N
Garnisionen i Porsanger 
Befalsmesse
Garnisionen i Porsanger Befalsmesse
Garnisionen i Porsanger
Garnisionen i Porsanger
Yellow Sparrows  LFS 1 RNAF
Yellow Sparrows LFS 1 RNAF
Yellow Sparrows  LFS 2 RNAF
Yellow Sparrows LFS 2 RNAF
Yellow Sparrows  LFS 3 RNAF
Yellow Sparrows LFS 3 RNAF
Yellow Sparrows  LFS 4 RNAF
Yellow Sparrows LFS 4 RNAF
Yellow Sparrows  LFS 5 RNAF
Yellow Sparrows LFS 5 RNAF
Yellow Sparrows  LFS 6 RNAF
Yellow Sparrows LFS 6 RNAF
National Air Operations Center
National Air Operations Center
National Air Operations Center
National Air Operations Center
National Air Operations Center
National Air Operations Center
Information Management NJHQ-IM
Information Management NJHQ-IM
Grid Falcon 2011
Kull 59
Grid Falcon 2011 Kull 59
EASA 13 B1
RNOAF
EASA 13 B1 RNOAF
EASA 13 B2
RNOAF
EASA 13 B2 RNOAF
EASA 2014
Instructor
RNOAF
EASA 2014 Instructor RNOAF
EASA 15 B2
RNOAF
EASA 15 B2 RNOAF
EASA 
Instructor
RNOAF
EASA Instructor RNOAF
EASA B2 Class 2
B2 Class 2
RNOAF
EASA B2 Class 2 B2 Class 2 RNOAF
EASA 12
Instructor
RNOAF
EASA 12 Instructor RNOAF
EASA 12 B2
RNOAF
EASA 12 B2 RNOAF
Øvelse Snøstorm 
FLO Transport
Øvelse Snøstorm FLO Transport
Øvelse Snøstorm 
FLO Transport
Øvelse Snøstorm FLO Transport
Søværnet
Søværnet
Kystradar
Kystradar
Kystradar
Kystradar
Kystradar
Kystradar
Harald Haarfgrf
Harald Haarfgrf
Bergen
Bergen
SFK
SFK
Stavanger F-303
Stavanger F-303
F-301 K.N.M Bergen
F-301 K.N.M Bergen
Minedykkertroppen
Minedykkertroppen
Flesland Flystasjon
Flesland Flystasjon
Norsk Civilforsvar
Norsk Civilforsvar

Del siden